Janáček Ensemble

Matiné
Koncert proběhne pro velký zájem od 10 a od 12 hodin


Leoš  Janáček – Mládí
Josef Bohuslav Foerster: Dechový kvintet

Koupit vstupenky

 

Komorní soubor Janáček Ensemble je složený z významných osobností oblasti vážné hudby a pedagogů Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kteří se kromě svého učitelského poslání věnují aktivní pódiové činnosti na poli komorní hudby. Všichni členové souboru jsou současnými nebo bývalými hráči předních českých orchestrů: Václav Kunt a Milan Polák – Pražský komorní orchestr, Roman Novozámský, Karel Hofmann a Vít Spilka – Filharmonie Brno a Jurij Likin – Symfonický orchestr FOK.

Repertoár souboru se skládá ze širokého spektra různých stylových období, se zvláštním zřetelem na tvorbu Leoše Janáčka, jeho současníků a následovníků – Bohuslava Martinů, Pavla Haase, Ervina Schulhoffa, Gideona Kleina a dalších. Nechybí zde však díla klasického a romantického repertoáru – např. skladby Antonína Rejchy nebo Antonína Dvořáka. Soubor se navíc čile věnuje interpretaci soudobé hudby, inspiruje vznik nových skladeb a provádí je na pódiích prestižních festivalů. Složení Janáček Ensemble umožňuje variabilní nástrojové sestavy triem počínaje až po velké komorní ansámbly ve spojení s klavírem a smyčcovými nástroji.

Z posledních zajímavých koncertů Janáček Ensemble dlužno jmenovat projekt s názvem “Hudba pro oči” se scénickým ztvárněním skladeb B. Martinů, P. Haase a L. Janáčka, který byl realizován ve spolupráci s Ateliérem neslyšících Divadelní fakulty JAMU v Brně.