Iva Bittová, BROLN


PREVIEW FESTIVALU

Folklorní kořeny tvorby Leoše Janáčka

 

Program koncertu bude věnován výběru z moravských lidových písní.

 

Folklorní kořeny tvorby Leoše Janáčka 
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN)
Iva Bittová, Antonín Fait 
Moravská lidová poezie (výběr)

 

Leoš Janáček je známý svým vřelým vztahem k rodnému kraji, k folklóru, k lidové písni. Tento poklad se stal základem také našeho koncertu. V jeho první polovině vystoupí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) s „ochutnávkou“ Janáčkovy cesty za lidovou písní a kulturou, kterou považoval za fundament národního bohatství a identifikace a zdroj své hudební tvorby. Orchestr přednese několik skvostů z Janáčkových sběrů lidových písní a tanců se zachováním maximální míry autenticity. Nejzajímavější však bude sledování vlivu tehdejší Janáčkovy činnosti na současnou generaci folkloristů, dokumentované interpretací sólisty s přímým nebo dokonce příbuzenským vztahem k muzikantům a zpěvákům z přelomu 19. a 20. století, kteří Janáčkovi při jeho sběrech hráli a zpívali. Zazní autentické skladby např. z Hané, Myjavy a západního Slovenska, Lašska, Horňácka nebo Valašska.
Druhou polovinu koncertu bude tvořit vystoupení Ivy Bittové, kterou doprovodí její syn Antonín Fajt. Bittová je ceněná interpretka lidové hudby, ve které shledává nejvíce pravdy a čistoty, je to pro ni hluboká studna plná inspirace. Program bude koncipován volně, pro Ivu Bittovou je rozhodující až v den koncertu. Nicméně se můžeme těšit na výběr z Moravské lidové poezie, na cyklus Po zarostlém chodníčku nebo na její vlastní autorské skladby stejně tak na její vlastní uvádění koncertu.
Pavel Petráněk

 

IVA BITTOVÁ

Narodila se v roce 1958 do muzikantské rodiny na severní Moravě v Bruntále. Maminka Ludmila, narozena ve slováckém kraji, byla učitelkou v mateřské škole a svůj čas věnovala zejména rodině a zpěvu. Tatínek Koloman Bitto, narozen na jižním Slovensku, kde se v době jeho dětství mluvilo převážně maďarským jazykem, byl tělem i duší muzikant hrající na mnoho nástrojů – nejvíce vsak na kontrabas a cimbál, kytaru a trumpetu. Jeho povoláním byla hra na kontrabas v divadelnim orchestru v Opavě a později také v Rozhlasovém orchestru lidových nástrojů v Brně.

„Housle mne provázejí a usměrňují celý můj život, obtížná technická cvičení mi dodávají řád, jistotu, a odhalují mé vnitřní pochybnosti. Jsou zrcadlem mých vnitřních snů a představ, které nesnesou povrchnost. Má komunikace je založena na vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu. Jejich souzněni mne vede k dokonalosti, i když vím, že cesta k ní je nekonečná.“

 

BROLN

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) vznikl v únoru 1952 s úkolem interpretovat lidové písně a lidovou instrumentální hudbu na profesionální úrovni, ale v jejich klasické podobě. Jeho sestava vycházela z tradičních lidových kapel. Základem byly smyčce, cimbály a klarinety, k nim se podle potřeby přidávaly charakteristické lidové nástroje jako dudy, píšťaly, grumle a další.