Alice in Bed

Ivo Medek, Markéta Dvořáková – Alice in bed
Národní divadlo Brno

Dirigent: Ondrej Olos
Režie: Rocc
Hudební nastudování: Ondrej Olos
Scéna: Rocc
Kostýmy: Rocc, Miroslav Sabo
Videoprojekce: Lukáš Medek
Dramaturg: Tomáš Pilař, Pavel Petráněk

Koupit vstupenky
Alice 1: Tereza Merklová Kyzlinková
Alice 2: Gabriela Vermelho
soprán: Hana Škarková
kontratenor: Jan Mikušek
tenor: Marek Olbrzymek
bas: David Nykl
Králíček: Otakar Blaha

Na závěr sezony připravil soubor Janáčkovy opery světovou premiéru vokálně-instrumentální skladby pro šest hlasů, dětský hlas, čtyřhlasý sbor a tanečníka, která vznikla spoluprací mezinárodního týmu čtyř autorů – Anny Daschkey (D), Markéty Dvořákové (CZ), Ivo Medka (CZ) a Sjarona Minailo (IZR, NL). Nedílnou součástí této multi – mediální kompozice je videosložka, které se ujali tvůrci počítačových her Jan Kavan a Lukáš Medek. Příběh je sondou do života Alice – úspěšné designérky počítačových her, která žije svůj umělecký, ale i osobní život vnitřně rozpolcená. Jedna polovina jejího Já touží až chorobně po úspěchu a penězích, druhá polovina se snaží nepropadnout úplně těmto komerčním tlakům a hledá inspiraci v přebohatém hájemství fantazie svého dětství. Součástí Alice je i malá Alenka – dítě a symbol inspirace a kreativity. Inspirace se však ke komerčnímu úspěchu vůbec nehodí, proto je Alenka po slávě prahnoucí Alicí udržována v umělém spánku. Její druhé Já se ji naopak snaží probudit a znovu tak vzkřísit tvořivou složku jejího života skrze její dětství – symbolizované návraty k pohádkovým postavám Alenky v říši divů a za zrcadlem, s nimiž se shodou okolností potkává v nové počítačové hře

Obraz 1

Alice dokončuje novou počítačovou hru, pro kterou vytváří i pohádkové postavy evokující jí její dětství (Houseňák, Bílý králík, Královna a její pomocníci, Kočka Šklíba, Rytíř). S rostoucí únavou a stresem se jí stále více prolíná skutečnost a sen.

Obraz 2

Malá Alenka spí a všechny postavy jí zpívají „ukolébavku-neukolébavku“ ze světa před i za Zrcadlem.

Obraz 3

V kanceláři Alice 1 sledujeme prezentaci nové videohry. Spolupracovníci Alice 1 jsou ze hry nadšení, jen mladý spolupracovník se ptá na inspiraci. Pro Alici je ale vymýšlení videoher maličkost, jedná se o rutinu, stačí se dívat na skutečnost a napodobovat ji. Inspirace je podle ní to, co člověka dostane do hry, ale neudrží ho tam. Uprostřed adorace Alice přijde zpráva, že vedení firmy si žádá novou prověrku hry. Alice všechny uklidňuje, že jde jen o rutinu a není se čeho obávat.

Obraz 4

Alice 2 se vkrádá k postýlce malé Alenky a podává jí pilulku na spaní.

Obraz 5

Alice 1 přichází domů a Alice 2 jí vyčítá, že vypadá utahaně a ať lépe hospodaří s časem. Ta se ptá na Alenku. Baví se i o nové hře a Alice 2 se těší, že bude další úspěch a bude moci bez zábran utrácet. Nakonec posílá Alici 1 spát.

Obraz 6

Alice 1 se ocitá před tribunálem, kterému předsedá Královna. Osud Alice i hry je v jejích rukou. Přijíždí Rytíř, který měl hru posoudit. Jeho verdikt je negativní. Zasahuje Alici na citlivém místě, když jí vyčítá, že přes pomyslnou bránu se dostává díky své rutině přespříliš jednoduše tím, že ji přeskočí. Královna dává Alici jen pár dní na nápravu.

Obraz 7

Pozdě večer sedí Alice 1 opět ve své pracovně a přemýšlí, jak hru vylepšit. Přichází Uklízečka a při úklidu si zpívá, ale Alici to ruší a okřikuje ji. Uklízečka na to reaguje tím, že ona na rozdíl od Alice pracuje. Alice je podrážděná. Její hry byly doposud tak úspěšné, tak proč je tato nudná? Najednou spatří ve své hře Kočku, která s ní mluví. I podle ní je hra nudná, i ona Alici vyčítá, že při jejím vytváření myslela jen na úspěch a neriskovala.

Obraz 8

Ve snové fantasmagorii trojjediná Alice honí Bílého králíka. Sněží a i vločky se postupně mění v bílé králíky…

Obraz 9

Alice 1 potkává další z pohádkových postav jejího dětství – Houseňáka. Radí ji vrátit se k praotázkám a odpovědi hledat ve svém dětství.

Obraz 10

Alice 2 se cítí ohrožena a dává malé Alence-Inspiraci další pilulku na spaní. Zároveň jí vysvětluje, proč to musí dělat. Přichází Alice 1 a listuje svými zápisníky z dětství, čte z nich své básně, ale už jim nerozumí, nenachází jejich smysl. Jsou psané její rukou, jejím jazykem, ale už neví, co znamenají. Chce probudit malou Alenku, ta by mohla rozumět. Alice 2 ale nechce v žádném případě dopustit, aby se malá Alenka vzbudila. Konflikt obou Alic vrcholí.

Obraz 11

Do pokoje Alice 1, se kterou se nemohou zkontaktovat, se vláme tým jejích spolupracovníků a probouzí ji z hlubokého spánku. Vyčítají Alici, že již čtyři dny nebyla v práci a šéfka zuří kvůli lhůtě na novou hru. Alice 1 se však domnívá, že spala jen chvíli. Nerozumí tomu až do okamžiku, kdy zjistí, že si vzala na spaní pilulku malé Alenky. Pochopí, že Alice 2 drží těmito silnými prášky záměrně Alenku v umělém spánku, a že tím vězní její fantazii. Alice 2 to vysvětluje touhou po úspěchu, penězích a klidném životě. Malá Alenka se probouzí, Alice 2 usíná. Vzpomínky, sny a představy se začínají vracet. Kdo ví, zda na chvíli nebo napořád…